Current service status

Recent events

18th November 2021 Ve dnech 18.11. až 24.11. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 7.3, 7.4 a 8.0. Security fix bude backportován i do starších PHP.