Current service status

Recent events

08th August 2022 Ve dnech 8.8. až 12.8. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 8.0 a 8.1.