Current service status

Recent events

04th June 2021 Ve dnech 4.6. až 11.6. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 7.4 a 8.0.