Current service status

Recent events

07th May 2021 Ve dnech 7.5. až 14.5. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 7.4 a 8.0.

30th April 2021 Ve dnech 30.4. až 7.5. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 7.3, 7.4 a 8.0.