Current service status

Recent events

16th May 2022 Ve dnech 16.5. až 20.5. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 8.0 a 8.1.