Current service status

Recent events

25th November 2019 Ve dnech 25.11. až 29.11. budou probíhat minor aktualizace PHP 7.2 a 7.3.