Current service status

Recent events

06th January 2023 Ve dnech 6.1. až 13.1. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 8.0 a 8.1.