Current service status

Recent events

30th November 2022 Ve dnech 30.11. až 2.12. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 8.0 a 8.1.