Current service status

Recent events

05th March 2021 Ve dnech 5.3. až 12.3. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 7.4 a 8.0.