Current service status

Recent events

14th May 2020 Ve dnech 15.5. až 22.5. budou probíhat aktualizace PHP verzí 7.2, 7.3 a 7.4.