Current service status

Recent events

07th January 2021 Ve dnech 8.1. až 15.1. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 7.3, 7.4 a 8.0.
Update obsahuje opravy drobných chyb, pro 7.* jde o security release.

22nd December 2020 V nočních hodinách proběhl na serveru slug3 (163) update MySQL na verzi 5.7.32. V průběhu byla nasazena krátká odstávka webových služeb.