Current service status

Recent events

21st February 2020 Ve dnech 21.2. až 28.2. budou probíhat aktualizace PHP verzí 7.2, 7.3 a 7.4.

02nd February 2020 Dnes v 16:44 bylo několik webserverů hůře dostupných v důsledku DDoS útoku. Událost trvala cca 10min, než se podařilo provoz obnovit.