Current service status

Recent events

27th November 2020 Ve dnech 27.11 až 4.12. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 7.3 a 7.4.
Update obsahuje opravy drobných chyb.

26th November 2020 Dnes bylo oficiálně představené nové PHP8. Na všech našich webserverech je k dispozici. Verzi můžete snadno kdykoliv změnit pomocí administrace.

22nd November 2020 Na web serveru trixie (241) proběhla v nočních hodinách aktualizace databázového serveru MySQL na verzi 5.7.32. S tím byla spojena krátká odstávka webových služeb.