Current service status

Recent events

01st October 2020 Ve dnech 1.10. až 7.10. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 7.2, 7.3 a 7.4.
Jde o security release.