Current service status

Recent events

06th May 2019 Ve dnech 6.5. až 10.5. budou probíhat minor aktualizace PHP interpretu řady 7.1, 7.2 a 7.3 na nejnovější dostupnou verzi.