Current service status

Recent events

27th May 2022 Z důvodu zvyšování zabezpečení e-mailových služeb dojde 1.6.2022 k ukončení podpory CRAM-MD5 autentizace na našich mailserverech. Pokud se po tomto datu nebude moct Vaše poštovní aplikace přihlásit, zkontrolujte nastavení e-mailové schránky POP/IMAP a SMTP. Změňte metodu autentizace na LOGIN (někdy uváděno jako "Password" nebo "Heslo"). Ostatní nastavení ponechte stejné.

09th June 2022 Ve dnech 9.6. až 14.6. proběhne na všech serverech aktualizace PHP verzí 7.4, 8.0 a 8.1.